Chuyên đề 2: Kỹ năng đàm phán hợp đồng

30/09/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp bằng các bài giảng điện tử về những kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình “Kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” gồm 18 chuyên đề nhỏ tương ứng với 18 video clip bài giảng điện tử.

 

Xem thêm »