Alternate Text
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), vào 2 ngày 18 và 19/8 vừa qua Chương trình 585 đã tổ chức 02 Tọa đàm để triển khai Chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Tọa đàm trao đổi về các vướng mắc trong việc thi hành luật doanh nghiệp 2014 và luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi 2016).
Alternate Text
Thực hiện kế hoạch số 2305/KH-585 ngày 07/72017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), ngày 22/8/2017, Chương trình 585 đã tổ chức “Hội nghị đối thoại đánh giá, trao đổi nhu cầu và mô hình hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn” tại Tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tạo ra một diễn đàn giữa Chương trình 585, đại diện các cơ quan nhà nước, luật sư và doanh nghiệp đối với hoạt động thiết lập và duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật của Chương trình 585 từ năm 2013 đến nay.
Alternate Text
Trên cơ sở Quyết định số 1193/QĐ-585 ngày 28/7/2017 của Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp) tham gia thực hiện hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đối thoại có tên gọi “Vai trò của chuyên viên pháp lý trẻ các Bộ ngành đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Alternate Text
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐH ngày 08/01/2016 của Ban điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016; ngày 09/8/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo hiểm cho cho gần 150 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng kế toán và cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Bắc Giang.
Alternate Text
Trên cơ sở các hoạt động được Ban Quản lý Chương trình 585 giao, ngày 11/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng do Chương trình 585 hỗ trợ.