Giấy mời tham dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ

29/07/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tại các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 08/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1514/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án.

Triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án này, Bộ Tư pháp (Thường trực Tổ soạn thảo Đề án phối hợp với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025) đã xây dựng dự thảo Đề án  “Nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, Bộ Tư pháp kính mời ông/bà/Quý cơ quan cử đại diện tham gia Hội thảo trao đổi về nội dung dự thảo Đề án.
Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 8 năm 2022 (thứ Năm).
Địa điểm:
- Tham dự trực tiếp (đối với đại biểu tại Quảng Ninh): Hội trường B Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, số 277 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Tham dự trực tuyến (đối với đại biểu không ở Quảng Ninh): qua zoom theo địa chỉ (đường link):
https://us02web.zoom.us/j/9458865710?pwd=d2RBTzlPVUhmY0VrOHphNW83WnFxZz09
ID cuộc họp: 945 886 5710  Mật mã: 325667
Để Hội thảo đạt kết quả, đúng mục đích, Bộ Tư pháp kính đề nghị ông/bà/Quý cơ quan cử đại diện tham dự và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan tại Hội thảo./.
(Chi tiết xin xem file kèm theo)

File đính kèm:

Xem thêm »