Về việc mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham dự Diễn đàn "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

16/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Triển khai nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được Chính phủ giao tại: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (mục 131 Phụ lục), Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (mục 69 của Phụ lục III) và thực hiện Kế hoạch số 3594/KH-HTPLLN ngày 11/10/2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Chương trình HTPLLN) tổ chức Diễn đàn trực tiếp và trực tuyến “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Mục đích của Diễn đàn nhằm trao đổi ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động Chương trình HTPLLN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, đồng thời trao đổi về Kế hoạch, các hoạt động xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022.
Chủ trì: Lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình HTPLLN.
Thành phần tham dự: Bộ Tư pháp; đại diện các Bộ, ngành; đại diện Sở Tư pháp các địa phương; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; doanh nghiệp và cơ quan báo, đài liên quan.
Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ sáu).
Địa điểm: - Tham dự trực tiếp: Hội trường tầng 2 Nhà khách Trung ương, Số 8 Chu Văn An – Ba Đình, Hà Nội
- Tham gia trực tuyến (online): qua Zoom theo địa chỉ (đường link):
https://zoom.us/j/97958935536?pwd=L3lTY0Erd1dTYnB2OEQ0VTkwNUdkQT09
ID cuộc họp: 979 5893 5536; Mật mã: 1919
 Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Chương trình, Phòng 106, Nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024.62739643, 0902005122 (đ/c Nguyệt), 0911321688 (đ/c Hảo).
Trân trọng kính mời đại diện Quý cơ quan, đơn vị/Quý vị tham dự.

(Xin gửi kèm theo Giấy mời tại file đính kèm)

File đính kèm:

Xem thêm »