Họp về dự thảo Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”

08/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong thời gian qua, Thường trực Tổ soạn thảo đã phối hợp với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình HTPLLN) xây dựng dự thảo 1 Đề án.

Ngày 01/6, tại Trụ sở Bộ Tư pháp, đ/c Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (theo Quyết định số 1615/QĐ-BTP ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) đã chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo Đề án, lấy ý kiến góp ý của các thành viên Tổ soạn thảo, các bộ, ngành có liên quan cũng như các chuyên gia.
 Thay mặt Tổ soạn thảo, đ/c Trần Minh Sơn – Trưởng phòng Phòng pháp luật lao động an sinh xã hội và tổng hợp, Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, thành viên Tổ soạn thảo đã tóm tắt quá trình xây dựng Đề án, một số nội dung chính của Đề án và các vấn đề cần xin ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án.

Phát biểu tham gia ý kiến, đ/c Nguyễn Duy Lãm, đại diện Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp, cơ bản nhất trí với dự thảo, tuy nhiên cần làm rõ về đối tượng của đề án, không nên bó hẹp đối tượng của công tác hỗ trợ pháp lý chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà phải xét trên nhu cầu thực tế hiện nay, các doanh nghiệp lớn cũng rất cần sự hỗ trợ pháp lý từ cơ quan nhà nước.
Dại diện Bộ Ngoại giao, đ/c Bùi Minh Dương cũng đề xuất Tổ soạn thảo nghiên cứu thêm kinh nghiệm các nước đặc biệt là các nước có cùng điều kiện kinh tế, xã hội như Việt Nam.

Các ý kiến góp ý của đại biểu, chuyên gia tại cuộc họp về cơ bản, dự thảo Đề án qua các lần tiếp thu, chỉnh sửa đã đạt được sự đồng thuận cao của các thành viên Tổ soạn thảo. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề mới, quan trọng, còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất.

đ/c Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tú Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án đã đồng ý với các ý kiến góp ý và cũng cơ bản thống nhất và khẳng định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, thể hiện khá rõ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến góp ý rất thẳng thắn, trách nhiệm về những vấn đề cần được nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung vào dự thảo Đề án.
 
 

Xem thêm »