Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022

09/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình và Văn phòng Chương trình về tình hình tổ chức và hoạt động của Chương trình trong Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN

         Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) và Quyết định số 47/QĐ-BTP ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 của Chương trình HTPLLN, ngày 04/5/2022, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình và Văn phòng Chương trình về tình hình tổ chức và hoạt động của Chương trình trong Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Đ/c Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình HTPLLN; Đ/c Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình HTPLLN và các đồng chí Thành viên Ban Quản lý là lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế toán trưởng Chương trình HTPLLN và các Thành viên Văn phòng Chương trình HTPLLN. Đại diện Văn phòng Chương trình HTPLLN, Đ/c Trần Minh Sơn – Trưởng Văn phòng Chương trình HTPLLN báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
         Trong Quý I năm 2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch, nền kinh tế - xã hội nước ta đang bước vào giai đoạn phục hồi, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã và đang triển khai nhiều hoạt động năm 2022 nhằm hỗ trợ pháp lý cho doang nghiệp nhỏ và vừa và đạt được một số kết quả nhất định như: xây dựng kế hoạch năm 2022 và phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí năm 2022 của Chương trình; kiện toàn Ban Quản lý Chương trình HTPLLN. Về các hoạt động cụ thể: Về nhóm hoạt động thực hiện thông qua hình thức tổ chức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia: (i) Xây dựng và phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; (ii) Xây dựng chương trình phóng sự về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; (iii) Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình; (iv) Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (v) Xây dựng bản tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Hoạt động của Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; Công tác tài chính, kế toán bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong Quý II năm 2022.
Đ/c Trần Minh Sơn – Trưởng Văn phòng Chương trình HTPLLN báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022
             Sau khi nghe báo cáo của Trưởng Văn phòng Chương trình HTPLLN, ý kiến phát biểu từ các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Trưởng Ban Quản lý Chương trình đã có kết luận về kết quả các hoạt động như sau: Nhất trí với báo cáo của Văn phòng Chương trình đánh giá hoạt động Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II năm 2022; mặc dù nhân sự Chương trình còn mỏng và hầu hết làm việc kiêm nhiệm so với khối lượng công việc rất lớn của Chương trình nhưng Văn phòng Chương trình đã có sự chuẩn bị, chủ động họp thường xuyên Chương trình nhằm triển khai các hoạt động, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã được kiện toàn, Văn phòng Chương trình bám sát kế hoạch đã được phê duyệt. Một số công việc còn chậm tiến độ dù thực hiện ngày từ đầu năm 2022 nhưng chưa có kết quả như 02 gói thầu liên quan “Chương trình kinh doanh và pháp luật” trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam do không có nhà thầu tham gia. Việc xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nếu cần thiết thì thuê ngoài theo quy định pháp luật về đấu thầu nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động. Đồng thời Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Trưởng Ban Quản lý Chương trình cũng đưa ra chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II năm 2022 trong đó có việc nghiên cứu mở rộng thêm các kênh truyền hình, truyền thông khác để thay thế các kênh phát sóng cũ theo sự phát triển của công nghệ 4.0; tập trung việc xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”; Quan tâm thu hút lực lượng chuyên gia giỏi kết hợp với các hoạt động của Chương trình (bài giảng, diễn đàn,…)./.
 
 
 

Xem thêm »