Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

29/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả mà chương trình đã thực hiện được trong năm 2021 và nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đối với các đại biểu tham dự trực tuyến, tài liệu hội nghị xin xem file đính kèm.
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »