Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

21/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Chi tiết xin xem file kèm theo./.

File đính kèm:

Xem thêm »