Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức thực hiện xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Truyền hình Quốc hội

31/12/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình được thực hiện nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, lan tỏa rộng rãi, thông tin kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 đồng thời tiếp thu những vướng mắc, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19, qua đó đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, phản ánh ý kiến của doanh nghiệp đến các bộ, ngành liên quan

Để nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của Chương trình, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Ban Quản lý Chương trình 585) đã thông báo mời thầu và lựa chọn nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Truyền thông ALO - Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực (trong đó Công ty Cổ phần Truyền thông ALO là thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hợp đồng và báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng) về việc thực hiện thực hiện xây dựng và phát sóng 40 chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Truyền hình Quốc hội và các phương tiện truyền thông khác, cụ thể:
1. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020.
2. Số lượng các tọa đàm, phóng sự phát sóng trên Truyền hình Quốc hội: 40 chương trình.
3. Thời lượng: Tối thiểu 5 phút/1chương trình.
4. Hình thức thực hiện: Thực hiện chương trình theo một hoặc các hình thức:
a) Chương trình tọa đàm, hỏi đáp: Xây dựng các buổi tọa đàm, hỏi đáp pháp luật giữa các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh  Covid-19.
b)  Phóng sự hiện trường: Xây dựng các đoạn phóng sự thông tin ngắn, phỏng vấn nhanh ý kiến của các doanh nghiệp, các chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp về các vướng mắc pháp lý phát sinh liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

5. Nội dung các Chương trình:
a) Trao đổi, hỏi đáp, cung cấp các thông tin, chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp doanh nghiệp phục hồi, vượt qua giai đoạn khó khăn khi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, bao gồm: Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
b) Giải đáp những khó khăn, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 về các quy định pháp luật, cụ thể: Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng, Pháp luật về đầu tư, Pháp luật về tín dụng - ngân hàng, Pháp luật về thuế, Pháp luật về phá sản, Pháp luật về lao động, Pháp luật về bảo hiểm xã hội,...
c) Hỏi đáp, trao đổi, bình luận về những vấn đề pháp lý mang tính thời sự xoay quanh việc giúp đỡ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
d) Định hướng, phân tích các giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 từ ba mối quan hệ pháp luật: doanh nghiệp với Nhà nước, doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với khách hàng.
e) Các tình huống pháp lý, vụ việc vướng mắc điển hình trong thực tiễn phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hướng xử lý theo đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19.

 II. Số lượng, chủ đề, địa phương, thời gian và chuyên mục đã phát sóng trên Truyền hình Quốc hội:
  1. Số lượng đã phát sóng: 43 chương trình phóng sự/tọa đàm gồm:
STT  
Nội dung thực hiện
Thời gian phát sóng Giờ phát sóng
PHÓNG SỰ
1 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử B2B 7/12/2020  
11h00
2 Doanh nghiệp Du lịch vượt qua khó khăn trong bối cảnh Covid-19 7/12/2020  
18h30
3 Giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh do Covid -19 8/12/2020  
18h30
4 Đào tạo trực tuyến phát triển trong thời kỳ Covid-19 9/12/2020 18h30
5 Doanh nghiệp may mặc với giải pháp vượt qua khủng hoảng do Covid -19 10/12/2020 18h30
6 Giá điện ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong thời kỳ Covid -19 11/12/2020 18h30
7 Nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được gói hỗ trợ Covid-19, do đâu? 12/12/2020 18h30
8 Cơ cấu lại nhóm nợ cho các doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 14/12/2020 18h30
9 Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19. 15/12/2020  
18h30
10 Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị gián đoạn hoạt động sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 16/12/2020 18h30
11 Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hàng không chống chọi Covid-19 17/12/2020 18h30
12 Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất hậu Covid-19 18/12/2020 18h30
13 Hỗ trợ doanh nghiệp trả tiền lương và các chế độ hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 19/12/2020 18h30
14 Hỗ trợ doanh nghiệp có người lao động bị nhiễm Covid 19 21/12/2020 18h30
15 Đổi mới sáng tạo, khôi phục trạng thái bình thường mới hậu Covid-19 22/12/2020 18h30
16 Tăng cường liên kết để vượt qua ảnh hưởng Covid-19 23/12/2020 18h30
17 Kiến nghị bổ sung các giải pháp mạnh hỗ trợ Doanh nghiệp phục hồi sản xuất hậu Covid-19 24/12/2020 18h30
18 Tác động của gói chính sách hỗ trợ DN do ảnh hưởng của Covid -19 25/12/2020 11h00
19 Giảm lãi suất cho vay từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ DN trong bối cảnh Covid-19
 
25/12/2020 18h30
20 Tìm nguồn cung cầu thay thế thị trường xuất khẩu truyền thống trong bối cảnh Covid-19 26/12/2020 11h00
21 Tăng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 26/12/2020 18h30
22 Thêm gói vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động từ dịch bệnh Covid-19 27/12/2020 11h00
23 Cần thêm chính sách hỗ trợ cho DN và người tiêu dùng hậu Covid -19 27/12/2020 18h30
24 Chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp thời Covid-19 28/12/2020 18h30
25  Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19 29/12/2020 11h00
26 Triển khai hiệu quả chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 29/12/2020 18h30
27 Giảm tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh hậu Covid-19 30/12/2020 11h00
28 Ngân hàng hỗ trợ các khoản vay trả lương cho người lao động trong mùa dịch Covid-19 30/12/2020 18h30
29 Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ vượt qua khó khăn do dịch Covid-19
 
31/12/2020 11h00
30 Hỗ trợ doanh nghiệp tái đào tạo nguồn nhân lực, thích ứng tình hình mới
 
31/12/2020  
18h30
TƯ VẤN- GIẢI ĐÁP (TỌA ĐÀM)
1 Quy trình thủ tục tạm ngừng kinh doanh do Covid19 12/12/2020 11h00
2 Để biết các chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với doanh nghiệp hậu Covid_19- Doanh nghiệp cần làm gì? 13/12/2020 11h00
3 Nhiễm Covid-19 khi đang làm việc có được coi là tai nạn lao động? 14/12/2020 11h00
4 Thủ tục xin gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do DN ảnh hưởng dịch Covid-19 15/12/2020 11h00
5 Covid-19_Lưu ý nào doanh nghiệp? 16/12/2020 11h00
6 DN cần làm gì khi đối tác nước ngoài hủy hợp đồng không cung cấp hóa do Covid-19 17/12/2020 11h00
7 Kiện tranh chấp khi mua hàng online mùa Covid-19 18/12/2020 11h00
8 DN đối thủ hạ giá bán sản phẩm mùa Covid-19, Doanh nghiệp có quyền khởi kiện? 19/12/2020 11h00
9 DN Việt cần phải làm gì khi gặp sự kiện bất khả kháng do Covid19. 20/12/2020 11h00
10  Soạn thảo hợp đồng _ Những lưu ý cho doanh nghiệp hậu Covid19 21/12/2020 11h00
11 Covid-19_DN phải làm gì khi các hợp đồng  đã ký kết trước đó không có điều khoản bất khả kháng? 22/12/2020 11h00
12 Thủ tục vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 23/12/2020 11h00
13 Hợp đồng có bị vô hiệu khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra & một số lưu ý cho doanh nghiệp 24/12/2020 11h00
 
hình thức phóng sự

Trong phần mở đầu hoặc phần cuối hoặc trong thời gian phát sóng của các Chương trình tọa đàm, phóng sự truyền hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 phát sóng trên Đài truyền hình có phần giới thiệu thông tin: Chương trình này được Truyền hình Quốc hội phối hợp với Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp thực hiện (người dẫn chương trình giới thiệu).
- Trong phần đầu trước khi phát sóng Chương trình phóng sự, tọa đàm, hỏi - đáp trên Đài Truyền hình có hình cắt chữ thể hiện thông tin: Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 (Chương trình 585) và lô gô của Bộ Tư pháp hiện thị trên màn hình.

Hình thức hỏi đáp, tư vấn
Nội dung các chương trình tọa đàm, hỏi đáp và các phóng sự hiện trường phát sóng trên Truyền hình Quốc hội và được đăng tải lên kênh youtube của Chương trình đã phần nào đáp ứng đúng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 góp phần mở rộng phạm vi tiếp nhận thông tin đến các doanh nghiệp, lan tỏa sức ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp
                                                                                                                Phạm Nguyệt Hằng

Xem thêm »