Phát sóng Chương trình bồi dưỡng trực tuyến về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chủ đề: “Kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể”

31/12/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban Quản lý Chương trình 585 xây dựng các bài giảng điện tử nhằm phục vụ hoạt động bồi dưỡng trực tuyến kiến thức pháp luật kinh doanh và quảng bá rộng rãi thu hút sự quan tâm, chú ý của các doanh nghiệp trong hoạt động này; qua đó, doanh nghiệp có thể tự rút ra các bài học kinh nghiệm liên quan. Các chương trình bồi dưỡng trực tuyến góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp và phòng tránh rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động của chương trình nhằm giảm thiểu chi phí, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa hoạt động này. Các bài giảng điện tử được triển khai có giá trị sử dụng lâu dài và phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập, sử dụng và theo dõi trên mọi thời gian, địa điểm.

Các bài giảng điện tử có nội dung thực tế, cung cấp các kỹ năng thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp và các chuyên gia thực hiện bài giảng có trình độ chuyên môn phù hợp, kỹ năng sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn làm việc với doanh nghiệp. Các clip bài giảng điện tử ngắn kết hợp giữa lý thuyết với kỹ năng nghiệp vụ thực tế, chính xác, dễ hiểu và gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện các bài giảng nhằm cung cấp đầy đủ, có hệ thống những thông tin pháp luật cơ bản, cần thiết nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đưa ra các kỹ năng nghiệp vụ áp dụng pháp luật cần thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Chủ đề Kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh doanh trong một số lĩnh vực cụ thể bao gồm 8 chuyên đề nhỏ tương ứng với 8 bài giảng điện tử cụ thể như sau:
- Chuyên đề 1: Kỹ năng giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
- Chuyên đề 2:  Kỹ năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng xây dựng.
- Chuyên đề 3: Kỹ năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng.
- Chuyên đề 4: Kỹ năng giải quyết tranh chấp liên quan đến vốn góp trong doanh nghiệp.
- Chuyên đề 5: Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
- Chuyên đề 6: Kỹ năng giải quyết tranh chấp về vận chuyển hàng hóa quốc tế.
- Chuyên đề 7: Kỹ năng giải quyết tranh chấp về đầu tư nước ngoài.
- Chuyên đề 8: Kỹ năng, quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng trong một số vụ việc cụ thể.
Mỗi chuyên đề triển khai các nội dung như sau:
(i) Vai trò của chủ đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

(ii) Các kỹ năng cần thực hiện, lồng ghép giới thiệu các quy định của pháp luật, tình huống thực tiễn và kiến nghị cụ thể cho doanh nghiệp;

(iii) Các sai sót thường gặp của doanh nghiệp trong từng chủ đề cụ thể;

(iv) Những tình huống, vụ việc vướng mắc thực tiễn của doanh nghiệp;

(v) Bài học kinh nghiệm liên quan cho doanh nghiệp.

Trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp chú ý đón xem các chương trình bồi dưỡng trực tuyến về pháp luật kinh doanh được phát sóng trên kênh youtube Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với đường link: https://www.youtube.com/channel/UC3yVZPAtpt35Jen30Ql5hyg/videos.

Xem thêm »