Hội nghị đối thoại: “Các giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ”

20/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hội nghị tổ chức ngày 08/11/2023

Ngày 08/11/2023, với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại: “Các giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ”. Chủ trì Hội nghị đối thoại có ông Triệu Văn Chúc-Phó Giám đốc Sở,  tham dự Hội nghị của đại diện cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, sở, ban, ngành, đại diện Ngân hàng VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư; Hội luật gia tỉnhh, đại diện UBND các huyện, thành phố, đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Công chức, viên chức thuộc thuộc Sở Tư pháp.

Hội nghị là dịp để các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất pháp tháo gỡ nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thông báo tình hình triển khai Nghị định số 55/2019 ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đại diện các cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Ngân hàng, Cục thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp tham luận chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; chính sách, pháp luật và một số tình huống, vướng mắc, kiến nghị trong thực tiễn nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp.

Qua đó, góp phần tạo cơ sở để Sở Tư pháp tiếp thu, nghiên cứu, phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình tham mưu với cấp trên và phối hợp chặt chẽ, đồng hành với các cơ quan, đơn vị để triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
 

Xem thêm »