Lớp bồi dưỡng Thực thi pháp luật lao động trong trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp và những những vấn đề thực tiễn đặt ra tại doanh nghiệp qua một số vụ việc cụ thể tại Vĩnh Phúc

26/10/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, theo kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 - Bộ Tư pháp. Ngày 28/9/2023, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng pháp luật cho DNNVV với chuyên đề: “Thực thi pháp luật lao động trong trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp và những những vấn đề thực tiễn đặt ra tại doanh nghiệp qua một số vụ việc cụ thể tại Vĩnh Phúc”

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, theo kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 - Bộ Tư pháp. Ngày 28/9/2023, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng pháp luật cho DNNVV với chuyên đề: “Thực thi pháp luật lao động trong trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp và những những vấn đề thực tiễn đặt ra tại doanh nghiệp qua một số vụ việc cụ thể tại Vĩnh Phúc”
Luật Lao động là một Bộ luật quan trọng, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, lớp bồi dưỡng được sự quan tâm và tham gia của rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về tham gia lớp có các đại biểu từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ tổ chức, pháp chế, các phòng, ban của doanh nghiệp, Lãnh đạo và cán bộ một số khoa, phòng của các Trường Cao đẳng, Trung cấp và các luật gia, luật sư trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Kim Thành, số 107 Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Về giảng dạy tại Lớp là Ts. Đỗ Ngân Bình - Chuyên gia tư vấn pháp luật của Hiệp hội nhân sự (HRA).
Với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm về bộ Luật lao động, tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước, Ts. Đỗ Ngân Bình đã trình bày đầy đủ, dễ hiểu cho các học viên tham dự về các nội dung như: i) Kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế trong doanh nghiệp; ii) Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; iii) xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đối với người lao động, hoàn trả chi phí đào tạo và một số sửa đổi của Bộ luật Lao động. Các tình huống thực tế được xen kẽ trong bài giảng giúp các học viên hiểu rõ hơn các nội dung lý thuyết để áp dụng trong thực tế.

Bên cạnh đó, học viên tham gia cũng tích cực tương tác với giảng viên trong suốt buổi học, đặt các câu hỏi về thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đã được chuyên gia giải đáp cặn kẽ. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp những ý kiến, đề xuất để các lớp bồi dưỡng sau diễn ra được tốt hơn, sát với nhu cầu doanh nghiệp hơn. Các ý kiến đã được Trung tâm tiếp thu để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo
 

Xem thêm »