Hội nghị đối thoại Tư vấn pháp luật về Thuế và hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế năm 2023, những vấn đề DNNVV cần lưu ý qua một số vụ việc cụ thể

29/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực đucojw sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Chủ đề: Tư vấn pháp luật về Thuế và hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế năm 2023, những vấn đề DNNVV cần lưu ý qua một số vụ việc cụ thể
2. Địa điểm: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến:
- Địa điểm: Khách sạn Tre Xanh, 158 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Link theo dõi trực tuyến
ID cuộc họp: 812 1721 6294
Mật mã: 123456
 
 

File đính kèm:

Xem thêm »