Ngày 23/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

29/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết xin xem file đính kèm theo./.

File đính kèm:

Xem thêm »