Kon Tum: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022

18/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Với mong muốn kịp thời phổ biến, giới thiệu các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp; về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... Ngày 10/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đại biểu. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có các đại biểu là những người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Đại diện Phòng Hạ tầng- Kinh tế thuộc UBND các huyện, thành phố; Cán bộ pháp chế của doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước do địa phương quản lý.
 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng
 

Trong thời gian tham gia Lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Luật doanh nghiệp năm 2020; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các văn bản có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông qua Lớp bồi dưỡng, các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nắm bắt thêm nhiều kiến thức mới, có cái nhìn tổng quan, toàn diện hơn các quy định pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp để tiếp tục đồng hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của danh nghiệp. Cũng thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động của Sở Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin pháp luật, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, từ đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)./.

Kim Xuân
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Xem thêm »