Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

19/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Chương trình xác định rõ mục tiêu: Nâng cao năng lực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.
Các nhóm hoạt động được xác định bao gồm: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; nâng cấp, củng cố, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường công tác giới thiệu, cung cấp thông tin bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến doanh nghiệp; hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; tọa đàm, đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, mạng lưới tư vấn viên pháp luật; giải đáp pháp luật, giải quyết vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp; điều tra, khảo sát để nắm bắt thông tin về thực trạng áp dụng pháp luật và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; ban hành chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp...

File đính kèm:

Xem thêm »