Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

26/08/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

(Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum)

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xác định 02 nhóm hoạt động chính:
(i) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
(ii) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(Kèm theo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025)./.

File đính kèm:

Xem thêm »