Giấy mời về việc tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp năm 2022 với Chủ đề: Thực thi các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tư vấn một cách cụ thể, chuyên sâu về những vấn đề pháp lý, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tuân thủ pháp luật và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID - 19

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 phối hợp với Công ty Cổ phần đào tạo Greenlines Việt Nam tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:
1. Chủ đề: Thực thi các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. Địa điểm: Hội trường Khách Sạn Mường Thanh Đà Lạt, 42 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
3. Thời gian: 8h ngày 15 tháng 11 năm 2022
Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ Quan, Doanh nghiệp./.
Tài liệu xin xem file đính kèm

File đính kèm:

Xem thêm »