GIẤY MỜI Tham dự Lớp bồi dưỡng “Thủ tục đầu tư, kinh doanh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng”

19/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 tổ chức Lớp bồi dưỡng ngày 26/12/2023

Thực hiện: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch số 1237/KH-HTPLLN ngày 04/4/2023 tổ chức các hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp năm 2023. Để thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) tổ chức Lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội với nội dung “Thủ tục đầu tư, kinh doanh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng”. Vì vậy, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính mời ông/bà tham dự Lớp bồi dưỡng về nội dung trên. 
Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2023 (thứ Ba).
Địa điểm: Phòng hội nghị Venus 2, Khách sạn Adonis, 55 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính đề nghị Quý Ông/Bà tham dự trao đổi, thảo luận đối với các nội dung liên quan.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/ông/bà./.
(Về chi tiết, xin liên hệ đồng chí Trần Thanh Tùng - Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, điện thoại: 024.6273.9643 - 0982745555; email: tranthanhtung@moj.gov.vn).
 

File đính kèm:

Xem thêm »