Hội thảo cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định về Công tác xã hội

03/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030, ngày 03 tháng 8 năm 2023 (Thứ Năm), Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định về Công tác xã hội tại tỉnh Khánh Hòa.

Công tác xã hội không đơn giản là những hoạt động từ thiện mà “Công tác xã hội là nghề nghiệp tham gia vào giải quyết vấn đề liên quan tới mối quan hệ của con người và thúc đẩy sự thay đổi xã hội, tăng cường sự trao quyền và giải phóng quyền lực nhằm nâng cao chất lượng sống của con người. Công tác xã hội sử dụng các học thuyết về hành vi con người và lý luận về hệ thống xã hội vào can thiệp sự tương tác của con người với với môi trường sống.”


 Mục tiêu của công tác xã hội không phải là cứu trợ và giúp đỡ những khó khăn trước mắt của các cá nhân hay cộng đồng mà chủ yếu là giúp họ nhận thức, giải quyết những vấn đề của mình và vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, góp phần ổn định, thúc đẩy xã hội phát triển. Công tác xã hội hướng tới tạo ra “thay đổi” tích cực trong xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người đặc biệt là những nhóm người yếu thế. Công tác xã hội thúc đẩy sự biến đổi xã hội, tăng cường các mối tương tác hài hoà giữa cá nhân, gia đình và xã hội hướng tới tiến bộ và công bằng xã hội.
Tại Khánh Hoà, công tác xã hội với hoạt động phát triển cộng đồng là một trong những nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đặc biệt chú trọng gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và các chương trình, đề án liên quan đến an sinh xã hội, các vấn đề xã hội; chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; nâng cao năng lực, hướng tới sự phát triển bền vững về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa cho biết: Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa  là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; thực hiện chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm: Trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng lang thang xin ăn, bảo vệ khẩn cấp và nhóm đối tượng khác do UBND tỉnh quyết định. Các nhiệm vụ chính trị tập trung chủ yếu về: Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội; xác minh, tìm kiếm thân nhân cho cho nhóm đối tượng LTXA, BVKC, phối hợp các địa phương hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; Lập hồ sơ quản lý ca, quản lý trường hợp theo quy định; tổ chức tư vấn, tham vấn, cập nhật thông tin đối tượng trên phần mềm Cục Bảo trợ xã hội; Lập hồ sơ tìm gia đình thay thế cho trẻ em; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dạy nghề đối với người khuyết tật; Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm nâng cao tinh thần cho các đối tượng. Trong thời gian qua, Công tác xã hội với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Bảo Khánh Hòa đặc biệt chú trọng; triển khai đồng bộ và đã đạt được những kết quả nhất định, đã góp phần trợ giúp các đối tượng yếu thế giải quyết những vấn đề khó khăn; nâng cao năng lực, hướng tới sự phát triển bền vững về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo nền an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Trước các thực tế khó khăn, cùng các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và khách mời tham dự đó, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và hoạt động phát triển công tác xã hội tại địa phương, nhất là tại tỉnh Khánh Hòa, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tiếp thu các ý kiến góp ý và phối hợp Bộ ngành chức năng liên quan tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho những đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh có được cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng ổn định bền vững. 
 

Xem thêm »