Phê duyệt chủ trương đặt in phong bì, file kẹp tài liệu phục vụ các hoạt động của Chương trình theo mẫu mới

28/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 24/3/2023, Văn phòng Chương trình đã đề xuất Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doan nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 mẫu phong bì, file kẹp tài liệu theo thiết kế mới

     Theo đó, để triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Chương trình), Văn phòng Chương trình và Ban Quản lý Chương trình phải gửi thư liên hệ với nhiều đơn vị. Do đó, Văn phòng Chương trình đề xuất Ban Quản lý Chương trình ký Hợp đồng đặt mua phong bì, file kẹp tài liệu có logo của Chương trình. Ngày 27/3/2023, Lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình đã nhất trí chủ trương đặt in và đề xuất mẫu thiết kế của Văn phòng Chương trình.
Về mẫu in phong bì, file kẹp tài liệu
     Văn phòng Chương trình xin gửi kèm theo mẫu thiết kế mới (trên cơ sở bản thiết kế mẫu phong bì và kẹp file có tiếp thu ý kiến góp ý của các Thành viên Văn phòng Chương trình để điều chỉnh).

Mẫu phong bì
Mẫu file kẹp tài liệu

Xem thêm »