Giấy mời tham dự hội thảo tại Tuyên Quang

23/10/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030", Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án trên. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, ngày 24/10//2022 tại Tuyên Quang, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Đề án của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn thành phốTuyên Quang góp phần hoàn thiện Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính Phủ. Để Hội thảo đạt kết quả, Bộ Tư pháp kính mời quý cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp Hội thảo và cho ý kiến tại cuộc họp. Thông tin cụ thể:
Thời gian: 08h00 ngày 24/10/2022
Địa điểm:
- Tham dự trực tiếp (đối với đại biểu tại Tuyên Quang): Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Plaza Center, đường Lý Thái Tổ, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
- Tham dự trực tuyến (đối với đại biểu không ở Tuyên Quang): qua zoom theo địa chỉ (đường link):
https://us05web.zoom.us/j/84540886644?pwd=RFRIT1BTc0M0bWE5VTNDV0w2bUhkUT09
ID cuộc họp: 84540886644                 Mật mã: 8888
Hoặc Quý cơ quan/đơn vị có thể quét mã QR tại đây
Kính mời quý vị tham dự (Tài liệu Hội thảo xin xem file đính kèm)./.

File đính kèm:

Xem thêm »