Quyết định phê duyệt chủ đề hội nghị đối thoại trực tiếp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và giao đơn vị thực hiện

06/12/2021

Đối tượng tham dự các hội nghị đối thoại trực tiếp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: Cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

File đính kèm:

Xem thêm »