Diễn đàn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19

27/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 19/11/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 chủ trì Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu chính Hà Nội có 30 đại biểu dự họp trực tiếp đến từ các Bộ, ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp lý và 82 đại biểu dự họp thông qua hình thức trực tuyến.

Mục đích của Diễn đàn nhằm trao đổi ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, là một nội dung trong kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ  pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Thông qua Diễn đàn, Ông Nguyễn Thanh Tú hi vọng các đại biểu có thể trao đổi, thảo luận tích cực nhằm nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý trong giai đoạn 2021-2030. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động tiêu cực, nặng nề của dịch Covid-19.Các bài tham luận được trình bày tại Diễn đàn bao gồm:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV trình bày;
- Bài học kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ mô hình “Café doanh nhân sáng thứ 7” và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, do Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp trình bày;
- Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Bà Lê Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày; 
- Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam hiện nay và các đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-203 do Bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam trình bày;
- Thực tiễn vận hành mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa – Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới tư vấn viên pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, do Ông Vũ Quang Khải, Vụ Pháp chế, Bộ Công thương (phụ trách Mạng lưới tư vấn viên pháp luật Bộ Công thương) trình bày;
- Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt hiện nay và các đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, do Luật sư Lê Anh Văn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày.
Xem thêm »