Nam Định: Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tiếp sóng trực tiếp Diễn đàn trực tuyến Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp do Bộ Tư pháp tổ chức

29/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm trao đổi về các giải pháp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó tổng hợp kiến nghị, phản ánh khó khăn, vướng mắc pháp lý; ý kiến của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DNNVV thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Bộ Tư pháp) đã tổ chức một số Diễn đàn trực tuyến với 3 Diễn đàn vào các ngày 12, 19, 23/11/2021.

Chiều ngày 23/11/2021, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luât” với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp và đại diện một số Bộ, ngành có liên quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Tại điểm cầu Nam Định, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại tỉnh được lắng nghe và trao đổi ý kiến trực tiếp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành (Bộ Tư pháp) về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp sóng trực tiếp Diễn đàn trực tuyến Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cán bộ, công chức một số phòng chuyên môn thuộc Sở và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Vụ pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) đã cung cấp kết quả rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch COVID-19. Cùng với đó các bài tham luận của các Bộ, ngành có liên quan và đại diện một số doanh nghiệp cũng đã trao đổi về các khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Có thể nói, diễn đàn này thực sự là cơ hội thuận lợi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiếng nói đề xuất các kiến nghị của mình, góp phần để các cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

Xem thêm »