Tài liệu phục vụ Diễn đàn "Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật"

23/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vào lúc 13h30 ngày 23/11/2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 tổ chức Diễn đàn "Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật", nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, vì vậy, Ban Tổ chức đã chuẩn bị tài liệu phục vụ diễn đàn chiều nay./.
(Chi tiết xin xem Phụ lục đính kèm)

File đính kèm:

Xem thêm »