THÔNG TIN LIÊN HỆ

14/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Đại diện:
Bà Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Ông Cao Đăng Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Ban Biên tập Trang tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
TS. Trần Minh Sơn - Trưởng Văn phòng Chương trình, Phó Trưởng ban Ban Biên tập.
Email: chuongtrinhhtplln@moj.gov.vn
Địa chỉ: Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.62739640

Xem thêm »