Giới thiệu về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

24/07/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp được Thủ tướng phê duyệt thông qua Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/05/2010 đã trải qua hai giai đoạn 2010 - 2014 và 2015 - 2020. Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 585
       Do Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo Chương trình lập Kế hoạch thực hiện các hoạt động của Chương trình và phân công các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình.
 
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 585
       Trưởng ban: Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp
       Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
       Các thành viên ban Quản lý: Lãnh đạo Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp.

TỔ THƯ KÝ CHƯƠNG TRÌNH 585
       Tổ trưởng Tổ Thư ký:Ông Trần Minh Sơn - Trưởng phòng. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp
       Phó Tổ trường Tổ Thư ký: Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Trưởng phòng, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp.​

Xem thêm »