Mạng lưới tư vấn viên Bộ Tư pháp (Đợt 1)

28/07/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 55/NĐ-CP/2019 ngày 24/6/2019 về Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ tư pháp đã có Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 phê duyêt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp

File đính kèm:

Xem thêm »