Tiêu đề: Khái niệm và ý nghĩa của mô hình kinh doanh nhượng quyền

21/02/2023

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại nhằm mở rộng hệ thống kinh doanh, phân phối hàng hoá, dịch vụ của các thương nhân thông qua yiệc chia sẻ quyền kinh doanh trên một thương hiệu, bí quyết kinh doanh cho một thương nhân khác. Hoạt động này đã phát triển tại Việt Nam trong 5-6 năm trở lại đây. Vậy thực chất nhượng quyền thương mại được hiểu cụ thể như thế nào

1. Bản chất của mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại là gì
Nhượng quyền thương mại trên thế giới không phải là mô hình kinh doanh mới lắm và tồn tại đã khá lâu. Nhưng để phát triển rộng rãi ở các nước và đặc biệt đến Việt Nam thì chúng ta là một mô hình kinh doanh mới. Đây là một mô hình kinh doanh mang tính thời sự rất là cao mang tính hiện đại, sở hữu trí tuệ và các yếu tố hiện đại kết hợp khác để có thể triển khai mô hình kinh doanh này. Và đây cũng là một cơ hội tốt cho tất cả các doanh nghiệp có thể phát triển các thương hiệu của mình, các loại hàng hóa mà mang tính chất đặc thù mà nó gắn với các thương hiệu mà đang được người ta ưa chuộng
2. Hoạt động của mô hình kinh doanh này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế cũng như sự phát triển của doanh nghiệp
Đây là một mô hình kinh doanh rất là hay, rất là năng động  và nhiều hiệu quả trong thời đại kinh tế thị trường hiện nay. Thật ra có nhiều cách thức để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh nhưng mô hình nhượng quyền nó sẽ làm cho các thương hiệu lớn có thể tiếp cận được những vùng những địa phương khó khăn hơn nhưng ở đó lại có những cá nhân, có doanh nghiệp họ có nguồn lực về tài chính và họ chỉ đầu tư ở tính chất cơ sở hạ tầng thôi còn cái ý tưởng và fomat kinh doanh và những vấn đề khác phụ thuộc vào bên nhượng quyền, vào những thương hiệu lớn. Cho nên đây là cách thức mà nó làm cho nền kinh tế trở nên năng động hơn và nó rất phù hợp với thời đại hiện nay khi mà những hàng hóa, dịch vụ có cái thương hiệu tốt rồi thì mở rộng ra tất cả ở các địa phương hoặc những vùng mà người ta đang có xu hướng là ưa thích cái mặt hàng đó, dịch vụ đó thì như thế là rất thuận lợi.

Nguồn: KD&PL

Trần Thị Minh Nguyệt