Tiêu đề: Khung pháp lý quy định và quản lý hoạt động tư vấn dịch vụ pháp lý

17/02/2023

Đối với mỗi doanh nghiệp dù mới thành lập hay hoạt đồng lâu năm thì nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý luôn là cần thiết. Bời một dịch vụ tư vấn pháp lý hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, ngăn ngừa các rủi ro pháp lý. Và đây chính là yếu tố để duy trì sự ổn định, thành công trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên hoạt động tư vấn dịch vụ pháp lý hiện cũng đang được điều chỉnh trong những khuôn khổ pháp luật nhất định. Việc tìm hiểu và áp dụng đúng những quy định này sẽ giúp các bên tham gia hợp đồng dịch vụ pháp lý tránh được các tranh chấp

1. Hoạt động tư vấn dịch vụ tư vấn pháp lý hiện đang được quy định và điều chỉnh bởi những văn bản pháp luật nào
Văn bản chính nhất mà đang điều chỉnh hoạt động tư vấn pháp lý của chúng ta chính là Luật luật sư, cái này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì đây là một ngành nghề rất là đặc thù. Đòi hỏi phải là người có chuyên môn rất sâu về pháp luật thì mới có thể đi tư vấn được cho các chủ thể khác trong xã hội. Nên chính vì thế phải có một luật rất riêng, quy định rất riêng để điểu chỉnh hoạt động này. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy mỗi lĩnh vực, mỗi hoạt động, mỗi quan hệ trong xã hội lại cũng được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản. Dịch vụ pháp lý là gì thì trong luật luật sư cũng có quy định, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều văn bản khác ví dụ như Bộ luật dân sự điều chỉnh về pháp luật hợp đồng. Bởi vì tất cả các hoạt động dịch vụ đó cũng đều phải được thể hiện thông qua một cái hợp đồng được ký kết đó. Và từ một cái hợp đồng hợp pháp đó cũng có thể hình thành nên một quan hệ dịch vụ tư vấn pháp lý được miễn các nội dung trong hợp đồng thể hiện được. Nhưng lúc đó tên của hợp đồng không thể là hợp đồng dịch vụ pháp lý được và có thể điều chỉnh thành hợp đồng dịch vụ công việc….Cũng phải nói luôn là chúng ta theo hệ thống là luật thành văn, hệ thống văn bản của chúng ta rất là khổng lồ cho nên chúng ta cần phải nắm những văn bản nào chính thống nhất, quan trọng nhất làm cơ bản.
2. Những người không có thẻ hành nghề luật sư nhưng họ vẫn hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý như các giảng viên luật, các luật gia thì những hợp đồng này được đặt tên ra sao
Bản chất của hợp đồng đó nó là gì. Nếu chúng ta gọi nó là hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý, đương nhiên là không được rồi. Vậy thì chắc chắn phải đưa nó về hợp đồng thuê thực hiện một công việc cụ thể. Và chúng ta sẽ giải quyết nó như một hợp đồng dân sự thông thường. Và chắc chắn chúng ta không thể kỳ vọng mang luật luật sư để điều chỉnh trong trường hợp này. Mà chúng ta chỉ có thể hoàn toàn dựa trên nguyên tắc của hợp đồng để chúng ta điều chỉnh. Và xin nhấn mạnh một chút đó là câu chuyện thiện chí trong thực hiện hợp đồng cực kỳ quan trọng. Rất nhiều người có thể vin vào lý do này lý do kia để phá vỡ hợp đồng khi mà mình đã đạt được hiệu quả rồi, mình muốn trốn tránh nghĩa vụ thanh toán nốt…đấy là mình không thiện chí. Mình tìm mọi cách để hủy đi hợp đồng đó một cách hợp pháp và không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Và xin thưa với quý vị nếu thiếu đi thiện chí là chúng ta đã mất đi đến 80% bản chất,  linh hồn của hợp đồng mất rồi. Do đó dù tham gia một hợp đồng dù lớn dù nhỏ các bên đều cần phải hết sức thiện chí.


Nguồn: VOV

Trần Thị Minh Nguyệt