Tiêu đề: Giải pháp giúp doanh nghiệp hạn chế được những tranh chấp liên quan đến môi trường

16/02/2023

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như đưa ra các chế tài xử phạt nghiêm khi các doanh nghiệp vi phạm công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng cam kết từ các hiệp định tự do sẽ là giải pháp then chốt giúp Việt Nam tránh được các tranh chấp liên quan tới môi trường.. Tuy nhiên để những cam kết này được tuân thủ nghiêm ngặt cũng cần có sự hỗ trợ vào cuộc từ phía nhà nước và cơ quan chức năng

1. Để giúp doanh nghiệp tránh được những tranh chấp thương mại liên quan đến môi trường, ngoài việc nâng cao ý thức của doanh nghiệp, nhà nước cần có sự hỗ trợ như thế nào
Để mà có sự hỗ trợ tích cực từ nhà nước thì chúng tôi cho rằng cần phải song hành cùng doanh nghiệp trên các góc độ sau. Thứ nhất về phía Chính phủ cần làm rõ nội hàm của những quy định có thể phát sinh tranh chấp, thế nào là tranh chấp hay những lĩnh vực nào, góc độ nào cần phải lưu ý bảo vệ để tránh tình trạng, doanh nghiệp vi phạm rồi mà họ vẫn không biết là họ có vi phạm hay không. Họ cần được giải thích thông qua các công cụ truyền thông để họ tiếp cận những khái niệm và có biện pháp bảo vệ.
2. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp nhận thức rõ về những nguy cơ tranh chấp thương mại về môi trường, nhà nước cần làm gì
Bên cạnh đó Chính phủ cũng cần phải có một cơ chế để hỗ trợ tài chính. Bởi vì chúng ta nói đến việc bảo vệ môi trường tức là phải có tái đầu tư. Tái đầu tư ở đây nó liên quan đến công nghệ sản xuất. Như đánh bắt thủy hải sản chẳng hạn, thì cũng cần phải có công nghệ mới chứ không thể dùng những công cụ đánh bắt trước đây là mìn hay lưới... còn hiện nay rất nhiều công nghệ đánh bắt mới, và nếu chúng ta không dùng những công nghệ đó rất có thể chúng ta sẽ vấp phải những rào cản kỹ thuật. Ở đây rất cần có sự hỗ trợ về tài chính ở phía nhà nước. Thứ ba về phía Chính phủ ngoài việc ban hành các công cụ pháp luật, hỗ trợ tài chính, tuyên truyền thông tin... thì cũng cần tăng cường đội ngũ giám sát thực thi. Cơ quan quản lý còn không hiểu rõ thì làm sao doanh nghiệp họ nắm được thông tin. Và muốn họ hiểu thì kèm với việc giải thích tuyên truyền thì cùng với đó là những chế tài bắt buộc. Vì một doanh nghiệp họ có thể bị trừng phạt bởi quốc tế thì dẫn tới việc là cả hệ thống doanh nghiệp trong lĩnh vực đó của chúng ta bị tổn hại theo.
3. Vậy về phía doanh nghiệp họ cũng cần phải chủ động làm những công việc gì
Về góc độ doanh nghiệp thì đương nhiên, anh muốn hoạt động, muốn sản xuất, muốn tham gia một sân chơi mới nhiều cơ hội hơn thì việc đâu tiên của anh là tuân thủ những quy định đó. Và theo xu hướng chung của thế giới thì các hoạt động thương mại đều phải gắn với hoạt động môi trường, tức là song hành với công tác bảo vệ môi trường. Vì thế tất cả các chỉ số IZO liên quan tới môi trường được đẩy rất là cao. Do đó ngoài việ tuân thủ những quy định về mặt pháp luật, thì doanh nghiệp cũng cần phải đổi mới công nghệ. Vì xét cho cùng đổi mới công nghệ cũng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vì có thể tăng năng suất, sản phẩm có chất lượng cao hơn...và từ đó giúp doanh nghiệp tìm kiếm được thị trường tốt hơn.

Trần Thị Minh Nguyệt