Đối thoại pháp luật về thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hội nghị đối thoại tổ chức ngày 22/11/2023

Đối thoại là cầu nối gắn kết doanh nghiệp và Nhà nước. Đây là kênh để phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Thông qua hình thức hoạt động này, Nhà nước có thông tin toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của doanh nghiệp để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn.
 
Nhận thức tầm quan trọng đó, ngày 22/11/2023, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo - thị xã Mỹ Hào, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 với chuyên đề “Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào.

TS. Phạm Nữ Mai Anh giải đáp khó khăn liên quan thuế thu nhập doanh nghiệp
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được TS. Phạm Nữ Mai Anh, Học viện Tài chính và TS. Dương Thị Kim Liên, Chuyên gia Quản lý tài chính là những chuyên gia và cũng là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối thoại, tham luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện quyền và nghĩa vụ về các loại thuế đối với nhà nước. Hội nghị dành nhiều thời gian để trao đổi về các vấn đề như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023; chính sách thuế cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chuyển đối số trong lĩnh vực quản lý tài chính; hợp đồng trong doanh nghiệp; phương thức giải quyết tranh chấp thương mại…
Hội nghị được triển khai góp phần thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.