Hội nghị đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật về các chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (giai đoạn 2023 - 2030)

Căn cứ Hợp đồng số 18/BTP-HTPLLN ngày 19/07/2023 giữa Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 và Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực về việc tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng kính mời lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, cụ thể như sau:
1. Chủ đề: Hội nghị đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật về các chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (giai đoạn 2023 - 2030)
2. Địa điểm: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến:
- Địa điểm: Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hoá, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Link theo dõi trực tuyến
ID cuộc họp: 854 2240 3243
Mật mã: 88888888
 
 
3. Thời gian: 8h ngày 10 tháng 8 năm 2023.
Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng kính mời ./.
CHi tiết tài liệu xin xem file đính kèm