Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/5/2022 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 40 người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 


Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến các quy định pháp luật về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh việc phổ biến các quy định trên, Hội nghị còn dành thời gian để các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với báo cáo viên những vấn đề doanh nghiệp đang vướng mắc trong thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Kết thúc hội nghị, ông Đặng Văn Đào - Phó Giám đốc Sở Tư pháp lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật thì chủ doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu sâu hơn về những văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh, nếu phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp nên chủ động đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ để được giải đáp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 28/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

Loan Nguyễn
Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận