Chi tiết Liên hệ Thường trực Tổ Thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020

Tổ Thư ký Chương trình 585:

Phòng 106, Nhà N4, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 024 62739640
Email: nmhoang@moj.gov.vn
           chuongtrinh585.btp@gmail.com