Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/02/2022, Sở Xây dựng đã biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/02/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, trong đó bao gồm các nội dung sau:

- Danh mục văn bản pháp luật hiện hành trong sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng.

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Danh sách cán bộ công chức làm đầu mối hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp ngành xây dựng.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nếu có nhu cầu hỗ trợ pháp lý có thể liên hệ với phòng chuyên môn theo danh sách kèm theo tài liệu nêu trên. Trường hợp có nhiều nội dung, đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở để chuyển nội dung đến các phòng chuyên môn và tổng hợp trả lời doanh nghiệp theo các số điện thoại sau:

- Nguyễn Thị Hạnh- Chánh Văn phòng- Số điện thoại: 0912.984.041

- Nguyễn Trung Đoàn: Phó Chánh Văn phòng- Số điện thoại: 0979.750.868

Chi tiết tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang biên soạn xin tham khảo file đính kèm.