Bản tin Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc phát sinh trong bối cảnh dịch Covid

Thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-585 ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thực hiện chọn Tạp chí Đồng hành Việt tham gia thực hiện xây dựng, in ấn và phát hành Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp năm 2020, trong tháng 12/2020, Tạp chí Đồng Hành Việt đã thực hiện 01 Bản tin với nội dung "Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc pháp sinh trong bối cảnh dịch Covid-19"

           Có thể nói, đây là một chủ đề "nóng" của năm 2020 khi mọi thứ đều bj xáo trộn bởi đại dịch Covid-19. Đây là cú giáng manh vào nền kinh tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng và là tác động lớn trong việc tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu. Với nhữn gì Covìd-19 đã, đang và sẽ gây ra, một trong những đối tượng bị tác động, chịu nhiều ảnh hưởng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mà nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm; sản phẩm đầu ra gặp nhiều khó khăn; các nguồn vốn khó tiếp cận; nợ xấu có nguy cơ tăng cao....
           Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức các doanh nghiệp cần phải đối mặt, những khó khăn cần phải vượt qua, doanh nghiệp cũng có rất nhiều thuận lợi đến từ những ý tưởng, giải pháp kinh doanh mới, điều chỉnh để thích ứng.. trong đó phải kể đến việc doanh nghiệp sẽ quan tâm nhiều hơn đến những chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời kì dịch bệnh Covid đang còn diễn biến phức tạp.
           Trong Bản tin, các bài viết đã được các tác giả đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hậu Covid-19 nguyên nhân và giải pháp, các chiến lược phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hậu covid-19, các thách thức và cơ hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm không của riêng ai đối với việc "cứu sống" doanh nghiệp...
            Hi vọng, với chuyên đề này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thêm kiến thức, bài học, kinh nghiệm cùng giải pháp để vượt qua khó khăn, lớn mạnh trong thời gian tới. 
            Bạn đọc có thể tham khảo nội dung Bản tin trong file đính kèm